Tag Archives: 3ntv

Mô hình nuôi vịt khép kín "độc đáo" thu nhập cao | VTC16

VTC16 | Với việc áp dụng mô hình chăn nuôi vịt khép kín, anh Lê Văn Trẻo, Hà Nội đã được thu nhập cao. #mohinhchannuoivit #nuoivit #channuoivit #VTC16 —————————————— Kênh Nông nghiệp – Nông thôn – Nông dân (VTC16) * Đăng ký: https://www.youtube.com/channel/UCZnhEIF8a5Uv4GMPwT6KafQ?sub_confirmation=1 * Facebook: https://www.facebook.com/kenhvtc16 * Website: https://portal.vtc.gov.vn/kenh/vtc16 * …

Read More »

Ngắm trang trại gà nuôi thuận theo tự nhiên | VTC16

VTC16 | Với mong muốn chăn nuôi gà theo hướng sạch, chị Nguyễn Thanh Hoài, Hà Nội xây dựng trang trại nuôi gà theo hướng thuận theo tự nhiên. #channuoiga #nuoiga #trangtraiga Kênh Nông nghiệp – Nông thôn – Nông dân (VTC16) * Đăng ký: https://www.youtube.com/channel/UCZnhEIF8a5Uv4GMPwT6KafQ?sub_confirmation=1 * Facebook: https://www.facebook.com/kenhvtc16 * …

Read More »