Tag Archives: cuộc sống nhà nông

Ngắm trang trại gà nuôi thuận theo tự nhiên | VTC16

VTC16 | Với mong muốn chăn nuôi gà theo hướng sạch, chị Nguyễn Thanh Hoài, Hà Nội xây dựng trang trại nuôi gà theo hướng thuận theo tự nhiên. #channuoiga #nuoiga #trangtraiga Kênh Nông nghiệp – Nông thôn – Nông dân (VTC16) * Đăng ký: https://www.youtube.com/channel/UCZnhEIF8a5Uv4GMPwT6KafQ?sub_confirmation=1 * Facebook: https://www.facebook.com/kenhvtc16 * …

Read More »