Tag Archives: tăng vụ

[Agris Sciences]Sản xuất nông nghiệp hiện đại

Sản xuất nông nghiệp hiện đại hiện nay Công nghiệp hóa nông nghiệp là quá trình chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp một cách toàn diện về mọi mặt như thực hiện việc chăn nuôi công nghiệp, hay cơ giới hóa nông nghiệp, hiện đại hóa quá trình canh tác, sản xuất theo hình …

Read More »